หากคุณคือเจ้าของธุรกิจ SMEs


ข้อเสนอนี้อาจทำให้คุณสนใจ

ฟรี ประกันคุณภาพรถยนต์ 3 ปี หรือ 100,000 กม.
ฟรี ค่าบำรุงรักษา 3 ปี หรือ 60,000 กม.
ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.โดยไม่จำกัดระยะทาง

ฟรี ประกันชั้น 1 ตลอด 3 ปี โดยเปอโยต์ช่วยออกครึ่งหนึ่งสำหรับปีที่ 4 และปีที่ 5

เปอโยต์ช่วยแบ่งเบาภาระธุรกิจคุณด้วยข้อเสนอดูแลเพิ่มเติม ให้คุณเลือกได้ระหว่าง

 • เปอโยต์ช่วยออกครึ่งหนึ่งประกันคุณภาพรถยนต์ (สำหรับปีที่ 4 และปีที่ 5)
 • เปอโยต์ช่วยออกครึ่งหนึ่งค่าบำรุงรักษา (สำหรับปีที่ 4 และปีที่ 5)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สำหรับ SME ที่ได้รับการจดทะเบียนเกินกว่า 12 เดือน
 • ต้องใช้สำเนาใบจดทะเบียนบริษัท ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์
 • ผ่อนชำระด้วย Alphera financial service (ลีสซิ่ง หรือ บอลลูน)

และเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 210 ปี ของแบรนด์เปอโยต์

ร่วมรับบัตรเข้างาน Thailand International Motor Expo 2020 จำนวน 210 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ รวม 420 ใบ)

เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆ

1. กรอกข้อมูลลงทะเบียนความสนใจ
2. แสดงอีเมลที่ท่านได้รับ เพื่อใช้ในการรับบัตรเข้างานได้ที่โชว์รูมเปอโยต์ทุกสาขา
3. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม: 23 พ.ย. 2563 – 13 ธ.ค. 2563 ก่อนเวลา 18:00 น.
4. สงวนสิทธิ์เฉพาะ 210 ท่านแรก เท่านั้น!

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ติดต่อฝ่ายขาย


ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในบางกรณี เราจำเป็นจะต้องขอความยินยอมในการใช้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ของท่าน โปรดกดกล่องเพื่อให้ความยินยอมแก่เราในการพัฒนาประสบการณ์ตลอดจนตอบสนองสิ่งที่ท่านต้องการในอนาคตแก่ท่าน

ข้อกำหนดสำหรับการส่งเสริมการขายเปอโยต์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 1. รุ่นที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้แก่รุ่น 3008 Active และ 5008 Active เท่านั้น
 2. การส่งเสริมการขายของ SME ได้แก่:
  • ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 3 ปี (เมื่อ Finance หรือ Balloon กับบริษัท ALPHERA Financial Services)
  • เปอโยต์ช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งของค่าประกันภัยในปีที่ 4 และ ปีที่ 5 (ลูกค้าจ่ายครึ่งหนึ่งของค่าประกันภัยดังกล่าว)
  • เปอโยต์ช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งของค่ารับประกันสินค้าในปีที่ 4 และ ปีที่ 5 (หรือระยะทาง 150,000 กม.แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน) หรือ แพ็คเกจค่าบำรุงรักษาในปีที่ 4 และ 5 (หรือระยะทาง 100,000 กม.แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน) ลูกค้าเลือกได้อย่างหนี่งอย่างใดระหว่างการรับประกันสินค้าปีที่ 4-5 หรือค่าบำรุงรักษาปีที่ 4-5 และลูกค้าเป็นผู้จ่ายครึ่งหนึ่งของค่ารับประกันสินค้าหรือค่าแพ็คเกจบำรุงรักษาดังกล่าว
 3. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 3,000,000 บาทและจดทะเบียนเป็นเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 4. เอกสารที่ต้องการได้แก่สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์
 5. ผู้ได้สิทธิ์ดังกล่าวจะต้องเป็นในนามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือบุคคลผู้เป็นกรรมการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามข้อ 3
 6. ราคาจำหน่ายแนะนำรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละเจ็ด และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท เบลฟอร์ตออโตโมบิล (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและอุปกรณ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ราคาจำหน่ายแนะนำสำหรับรถยนต์เปอโยต์รุ่น 3008 Active และรุ่น 5008 Active ได้รวมทั้ง
  • การรับประกันสินค้าเป็นเวลา 3 ปีหรือระยะทางหรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อนและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
  • โปรแกรมค่าบำรุงรักษาเป็นเวลา 3 ปีหรือระยะทาง 60,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อนและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
  • บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
 8. รูปภาพรถยนต์ที่ใช้แสดงเป็นเพื่อระบุรุ่นรถยนต์ ทั้งนี้รายละเอียดและอุปกรณ์ของรถยนต์ที่จำหน่ายจริงอาจแตกต่างจากที่เห็นในภาพที่ใช้ในการสื่อสาร
 9. การส่งเสริมการขายมีผลภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 10. กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายเปอโยต์อย่างเป็นทางการเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม